روفرشی رحیمی یزد علت سفر دور دنیای جهانگر معروف آلمانی اعلام شد

باید بدانید که اینکه بخواهیم ایران را به عنوان آغاز قطعی بافت فرش و قالیچه کرکی بدانیم یا نه، هنوز مشخص نیست و نمی توان آن را تایید یا تکذیب کرد.

اما آنچه به طور قطع در مورد روفرشی رحیمی یزد می توان گفت این است که آسیا مهد اولیه روفرشی و قالی بافی است. قفقاز، ترکستان و ایران محتمل ترین گزینه هایی هستند که می توان به عنوان اولین کشور معرفی کرد.

یکی از مهم ترین اسنادی که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق تر در مورد تاریخچه فرش و قالی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از نقاشی های هنرمندان جهان است. باید گفت که تمام این اسناد کاملاً به ضرر ایران است، اما چرا واقعاً در آیا او در میان این تابلوها اثری از فرش ایرانی یافت؟

روفرشی

کاملاً طبیعی است که در اروپای غربی به دلیل مجاورت با ترکیه، فرش این مناطق بسیار راحت تر و ارزان تر از فرش های ایرانی به دست اروپایی ها می رسد و از طرفی در دوره صفویه، یعنی امپراتوری عثمانی، راه های تجاری راه اندازی می شود. از ایران تا غرب او در کنترل و به طور دوره ای در حال جنگ با دولت ایران بود.

بنابراین می توان گفت استفاده نکردن از فرش های ایرانی در نقاشی های قدیمی اصلا ملاک خوبی نیست که بخواهیم در این بین با مراجعه به آنها ایران را حذف کنیم.

اشتباه در اسناد تاریخ فرش ایران در جهان و همچنین قالیچه های تاریخی در میان اسنادی که می‌خواهد درباره فرش‌های کرکی ایرانی و تاریخ آن صحبت شود.

اولین مورد به گزنفون مورخ مشهور یونانی می‌رسد که در بین سال‌های 430 تا 345 قبل از میلاد می‌نویسد: «زیر بستر خود پهن می‌کنند». اما ما به دنبال قالیچه های کرکی هستیم که بافت گره دار داشته باشد و به دنبال فرش و روکش نیستیم.