ملحفه بیمارستانی که با خیس شدن تبدیل به گچ شده است

در این مطلب می خواهیم درمورد ملحفه بیمارستانی صحبت کنیم و نکته جالب و عجیبی که وجود دارد چگونه ملحفه بیمارستانی با خیس شدن تبدیل به گچ می شود در ادامه مطلب با آراد برندینگ همراه شوید.

یکی از مهم ترین لوازم بیمارستانی ملحفه آن می باشد که باید تمیز باشد و آلودگی نداشته باشد. ملحفه بیمارستانی تهران با توجه به اینکه در تولید آن از مواد بهداشتی و استانداری استفاده شده است بسیار پر فروش می باشد.

ملحفه بیمارستانی نه تنها در بیمارستان در مکانهای دیگر نیز کاربرد دارد ملحفه بیمارستانی کودک بسیار مناسب و با وجود موادی ضد التهاب نیز می باشد همچنین از آلودگی تخت کودک نیز جلوگیری می کند.