پارچه ای که جان یک بیمار را نجات داده است!

اگر از این نوع پارچه بیمارستانی استفاده نمایید، می توانید از شر تمام میکروبها در امان مانده و در واقع خود را از ویروس و باکتری محفوظ نمایید. آراد برندینگ نیز در زمینه ارسال محصولات به کشورهای دیگر تلاشهای فراوانی نموده است.

یک واحد خون جان چند نفر را نجات می دهد؟ - ایسنا

پارچه یکبار مصرف بیمارستانی در طرحهای ویسکوز، ساده، کجراه و غیره موجود می باشد و می توان آنها را به عنوان یک محصولی مناسب قلمداد نمود.